ΧΙΝΤΑ ΕΡΓΙΟΝΑ ΤΟΥ ΝΑΖΜΙΥ

ΧΙΝΤΑ ΕΡΓΙΟΝΑ

ΧΙΝΤΑ ΕΡΓΙΟΝΑ ΤΟΥ ΝΑΖΜΙΥ

Ιδιωτική Υπάλληλος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γεννήθηκε στην Αλβανία το 1992 και από το 2000 μένει μόνιμα στη Σητεία. Αποφοίτησε από το Λύκειο Σητείας το 2010. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου.
Εργάζεται ιδιωτικός υπάλληλος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.